mobile_unit

Afgeronde projecten

Sinds 1995 heeft de Stichting Global Hospital Nederland verschillende projecten ten uitvoer gebracht, in nauwe samenwerking met Wilde Ganzen en het NCDO.
Hieronder staan de belangrijkste:

Opleidingsinstituut en woonruimten (1998, 1999, 2010)
Voor verpleegkundig en paramedisch personeel is vanuit Nederland allereerst een opleidingsinstituut voor verpleegkunde (1998) gefinancierd. In 1999 en in 2010 kwam daar woonruimte bij voor de studenten; in 2012 is hierop nog een extra verdieping aangebracht (zie hieronder). Zo zijn nu ruim honderd jonge studenten, meisjes en jongens uit vaak arme dorpen, dicht bij het ziekenhuis gehuisvest, waardoor ze in staat zijn hun opleiding verpleegkunde op hbo-niveau te volgen.

Zie ook: Opleidingen.


Special Care unit voor palliatieve zorg (2003)
Palliatieve zorg betekent: stervensbegeleiding. Op deze speciale afdeling worden mensen opgenomen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben. De behandeling is niet gericht op genezing, maar op het verlichten van pijn en ander ongemak en het zo aangenaam mogelijk maken van de laatste dagen of weken. Uiteraard kan spirituele bijstand hierbij een belangrijke rol spelen.


Afdeling voor alternatieve geneeswijzen (2003)
Zoals u kunt lezen onder Holistische aanpak is het unieke van het Global Hospital dat er een combinatie wordt aangeboden van reguliere en alternatieve vormen van geneeskunde. De Stichting Global Hospital Nederland heeft een yoga-afdeling gefinancierd, en ruimten voor alternatieve zorg.


Bus met 30 zitplaatsen (2006)
Het verzorgingsgebied van het Global Hospital is vele malen groter dan wij dat in West-Europa gewend zijn. Veel patiënten wonen dan ook op grote afstand van het ziekenhuis. Vaak hebben ze noch de vervoermiddelen, noch de financiële middelen om naar Madhuban te gaan voor een consult of behandeling. Om er zeker van te zijn dat ze die tóch kunnen krijgen, heeft de Nederlandse stichting Global Hospital een bus aangeschaft met 30 zitplaatsen. Deze bus vervoert de mensen die dat nodig hebben naar het ziekenhuis – en weer terug natuurlijk.


3 kleine klinieken in zeer afgelegen dorpen (2008)
Het Global Hospital heeft inmiddels 3 ‘satellieten’: kleine klinieken in ver afgelegen dorpen die met een videoverbinding in direct contact staan met het hoofdziekenhuis. Verpleegkundigen zien hier de patiënten en leggen contact met een specialist als dat noodzakelijk is.


Bouw van een extra verdieping op het hostel voor verpleegkundestudentes (2011/2012)
De Stichting Global Hospital Nederland heeft in 2011/2012 opnieuw een project opgezet voor de huisvesting van verpleegkundigen die een hbo-opleiding volgen tot verpleegkundige aan de Rajastan University. Deze verpleegkundigen lopen stage in het Global Hospital. Voor deze verpleegkundigen is een extra (tweede) verdieping gebouwd op het reeds bestaande hostel. Hoofdsponsor was Wilde Ganzen. De bouw is gestart in het voorjaar van 2012; in juli van datzelfde jaar werd de extra verdieping opgeleverd.


Zonne-installaties voor warm water (2013)
De energiekosten zijn in India erg hoog. Daar komt bij dat de levering niet altijd volcontinu is: er zijn regelmatig storingen in het net.

Om op grote schaal kosten te besparen én het opwarmen van water zeker te stellen, zijn er op het dak van het bovengenoemde hostel zonne-installaties aangelegd waarmee elektriciteit kan worden opgewekt en opgeslagen. De Stichting Global Hospital Nederland bracht hiervoor een groot bedrag op; Wilde Ganzen vulde dit aan, met name vanwege de duurzaamheid van deze investering. Een Nederlandse projectleider (vrijwilliger) heeft als meewerkend voorman toegezien op de installatie. Hij komt regelmatig in Madhuban en houdt nu dus tevens toezicht op het onderhoud hiervan.

opleidingsinstituut

Opleidingsinstituut.

holistische_zorg

Holistische zorg.

De bus van het Global Hospital.

Slaapvertrek in de extra verdieping van het hostel.

Zonnecollectoren.