Over ons

Wie zijn wij?
De Stichting Global Hospital Nederland is opgericht in 1995 en richt zich op duurzame ondersteuning van het Global Hospital in Rajasthan. Ze heeft een bestuur en werkt daarnaast met vrijwilligers.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
 • Lia Zonneveld, voorzitter
 • Marjon Steenbeek, secretaris
 • Artie Narain, penningmeester
 • Peggy Ong, bestuurslid
Doelstellingen van de Stichting (zoals verwoord in de statuten):
 1. De doelen van de stichting zijn om enerzijds de gezondheidszorg in India te bevorderen en anderzijds om nieuwe initiatieven te ontwikkelen ten aanzien van holistische zorg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang.
 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden.
projecten

Leerlingverpleegkundigen

Projecten
Bij de volgende projecten is de Stichting Global Hospital Nederland nauw betrokken geweest (zie ook onder Projecten):
 • De bouw van een opleidingsinstituut en woonruimten voor verpleegkundig en paramedisch personeel.
 • De oprichting van een Special Care unit voor palliatieve zorg (stervensbegeleiding).
 • De ingebruikname van een afdeling waar alternatieve geneeswijzen worden aangeboden. Zie ook Holistische aanpak.
 • De aanschaf van een bus met 30 zitplaatsen waarmee patiënten uit afgelegen dorpen opgehaald kunnen worden.
 • De bouw van kleine klinieken in 3 zeer afgelegen dorpen.
 • Medefinanciering van 2 verdiepingen van een hostel als woonruimte voor verpleegkundigen in opleiding, die nu zelfstandig HBO-V kunnen volgen.
 • Medefinanciering van zonne-installaties op het dak van dit hostel voor warm water en reductie van stroomkosten.

Lees hier ons laatste beleidsplan en ons laatste jaarverslag.